Nabavka službenog putničkog motornog vozila

Datum objave: 21.09.2016. 12:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

372-7-1-65-3-14/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU
IDB/JIB 4209939100009
Kontakt osoba Elvir Mujkanović
Adresa Maršala Tita 36
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 310-690
Faks (035) 310-691
Elektronska pošta info@ada.gov.ba
Internet adresa www.ada.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA SLUŽBENOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku službenog putničkog motornog vozila za potrebe Agencije za antidoping
kontrolu Bosne i Hercegovine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42735,04

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa ugovornog organa - Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke: maksimalno petnaest (15) dana od dana potpisa ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Maršala Tita 36, II sprat, 75 000 Tuzla (kancelarija broj 11)

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
372-7-1-65-3-14/16
PODIJELI: