Nabavka SN postrojenja, materijala/opreme za kablovske vodove, projektovanje, izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na rekonstrukciji RP 10(20) kV Gnjilavac i pripadajuće kablovske mreže, Općina Cazin

Datum objave: 30.08.2016. 14:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1421-1-1-141-3-92/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" BIHAĆ
IDB/JIB 4200225151125
Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka SN postrojenja, materijala/opreme za kablovske vodove, projektovanje, izvođenje građevinskih i elektromontažnih
radova na rekonstrukciji RP 10(20) kV "Gnjilavac" i pripadajuće kablovske mreže, Općina Cazin


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka SN postrojenja, materijala/opreme za kablovske vodove, projektovanja, izvođenje građevinskih i elektromontažnih
radova na rekonstrukciji RP 10(20) kV „Gnjilavac“ i pripadajuće kablovske mreže, Općina Cazin za potrebe Podružnice
„Elektrodistribucija“, Bihać

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31682300-3 Srednjonaponska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

560000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište i lokacija RP Gnjilavac, općina Cazin

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvršenja 120 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

minimalan rok plaćanja 30 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Rješenje o upisu u sudski registar ili Izvod iz sudskog registra (ne starije od 3 mjeseca)

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

u skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20 KM sa PDV-om

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.9.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.9.2016. 14:00:00
Adresa i mjesto Sala za sastanke Podružnice ED Bihać, Krupska bb, Bihać

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Svaki ponuđač koji je zainteresiran za učešće u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku dužan je dostaviti
pismeni zahtjev za učešće i potvrdu o uplati novčane naknade na fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija
se šalje poštom ili mail-om. Dokumentacija se može dobiti na uvid prije otkupa.Plaćanje unutar BiH se vrši preko Raiffeisen
Bank dd-filijala Bihać na žiro-račun broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Bihać sa naznakom otkup tenderske
dokumentacije po Tenderu 10401-EDB-018/2016.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Anamarija Anušić
Adresa Bosanska 25
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 229-103
Faks (037) 229-109
Elektronska pošta an.anusic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1421-1-1-141-3-92/16
PODIJELI: