Nabavka spojnih elemenata: stezaljka, matica, podloška i vijak

Izvor: eKapija.ba, 04.04.2014.

Nas znak: 07- 2985/14

Datum: 04.04. 2014. godine

 

Predmet: Javni poziv za dostavljanje ponuda za isporuku spojnih elemenata

 

Poštovani!

 

Pozivam Vas da dostavite Ponude radi izbora najpovoljnijeg Ponuđača za isporuku spojnih elemenata rektifikacione kolone, a prema planu potreba Rafinerije ulja Modriča a.d.

 

I. Predmet ponude:

Spojni elementi izrađeni od materijala 1.4301 (Č.4580; AISI 304)

1.1 Stezaljka XR 241 U4 debljine 2.7 mm (vijak 3/8" UNC duž 35)... kom 500

1.2. Matica 3/8“ UNC. HU 38.............................................................kom 800

1.3. Podloška  2mm, Φ 050/11. R 500 ................................................. kom 500

1.4. Vijak sa ravnim odrezanim dijelom tip EP 3/8" UNC.

dužina 45 mm, GP 1 M..................................................... kom 500

 

2.Priprema ponude

2.1. Ponuda treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

2.1.1. Uvjerenje o registraciji PDV obveznika;

2.1.2. Pun naziv i adresa ponuđača, broj telefona i faxa, e-mail adresu:

2.1.3. Cijena ponuđene robe:

2.1.4. Paritet isporuke;

2.1.5. Rok isporuke:

2.1.6. Način plaćanja;

2.1.7. Rok važenja ponude;

Cijene iskazati bez PDV-a

 

3.Dostava ponude

Ponuda se dostavlja lično ili poštom na adresu:

RAFINERIJA ULJA MODRIČA a.d.

Vojvode Stepe Stepanovića broj 49

74480 Modriča

 

Ponuđač snosi sve troškove vezano za podnošenje ponude.

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 12.04.2014. godine.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Sektor Održavanje- Banović Dragan, kontakt tel: +387(0)53-822-283; ili Nabava - Vasiljević Rajko Tel. 4-387 53 822 354

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: