Nabavka sportske opreme za ŽOK Crvena zvijezda iz Obudovca

Datum objave: 15.09.2016. 09:51 / Izvor: Akta.ba, 04.08.2016.

Na osnovu člana člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 101/04, 42/05, i 98/13), člana 17 i 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH " , broj 39/14), člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Šamac“ broj 12/15) Načelnik opštine d o n o s i

 

P O S E B N U O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku robe „Nabavka sportske opreme za ŽOK „Crvena zvijezda“ iz Obudovca“

 

Član 1.

Pristupa se postupku javne nabavke za nabavku robe : Nabavka sportske opreme za ŽOK >>Crvena zvijezda<< iz Obudovca“ putem direktnog sporazuma.

 

Član 2.

Okvirna vrijednost predmetne nabavke iznosi do 2.175,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.544,75 KM sa uračunatim PDV-om i utvrđena je donacijskim sredstvima Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) po projektu „Razvoj i afirmacija ženskog odbojkaškog sporta Opštine Šamac“ za implementaciju akcionog plana za primjenu rodno odogovornog budžetiranja u 2016. godini. Potrebna sredstva su uplaćena na žiro-račun Opštine Šamac broj 161-0450056070111 otvoren kod „Reiffeisen Bank“ d.d. Sarajevo (račun posebnih namjena).

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u "Službenom glasniku opštine Šamac“.

 

Broj: 01-022-208/2016

Datum: 04.08.2016. god.

 

NAČELNIK OPŠTINE

mr Savo Minić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: