Nabavka sredstava veze za operativni centar CZ-e općine Sanski Most: fiksne radio stanice, ručne radio stanice i dvogledi

Datum objave: 22.09.2016. 12:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

305-7-1-42-3-20/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA SANSKI MOST
IDB/JIB 4263235840001
Kontakt osoba Višnja Jolić
Adresa Banjalučka 3
Poštanski broj 79260 Sanski Most (bhp sa)
Općina/Grad Sanski Most
Telefon (037) 686-010
Faks (037) 686-010
Elektronska pošta info@sanskimost.gov.ba
Internet adresa www.sanskimost.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sanski Most

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sredstava veze za operativni centar CZ-e općine Sanski Most.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sredstava veze za operativni centar CZ-e općine Sanski Most i to:
-nabavka 2 fiksne radio stanice,
-nabavka 10 ručnih radio stanica i
-nabavka 2 dvogleda


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32418000-6 Radiomreža


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD-i.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sanski Most, zgrada Vatrogasnog doma, Prijedorska bb.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD-i.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD-i.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD-i.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.10.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto Općina Sanski Most, Banjalučka ul. br. 3., Sanski Most 79260

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki u sistemu "E-nabavke".

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
305-7-1-42-3-20/16
PODIJELI: