Nabavka sredstava za čišćenje i ostalog potrošnog materijala

Datum objave: 29.09.2016. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

387-7-1-107-3-4/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv HRVATSKA BOLNICA "DR. FRA MATO NIKOLIĆ" NOVA BILA
IDB/JIB 4236052950005
Kontakt osoba Andrea Šarac
Adresa Dubrave bb, Nova Bila
Poštanski broj 72276 Nova Bila (hp mo)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 708-571
Faks (030) 707-421
Elektronička pošta uprava@bolnica-novabila.com
Internet adresa www.bolnica-novabila.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava sredstava za čišćenje i ostalog potrošnog materijala


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava sredstava za čišćenje i ostalog potrošnog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39800000-0 Proizvodi za čišćenje i poliranje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić" Nova Bila

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

7.10.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 19.10.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić" Nova Bila, Dubrave bb, sala za sastanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije se mogu dobiti i na tel. (030) 708-515 (Goran Pejaković)
Tenderska dokumentacija se može preuzeti uz prethodno dostavljeni zahtjev koji se može uputiti putem faxa, pošte ili
emaila.
Ukoliko se zahtjev upućuje putem e-maila, OBAVEZNO je zahtjev uputiti putem faxa ili pošte, radi sigurnosti prijema.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
387-7-1-107-3-4/16
PODIJELI: