Nabavka sredstva za higijenu za 2016.godinu

Datum objave: 15.06.2016. 09:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1050-7-1-165-3-25/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200450270001
Kontakt osoba Amela Mehić
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 657-313
Faks (033) 650-030
Elektronska pošta dzeneta.pasichubjer@zfbh.ba
Internet adresa www.zfbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba- sredstva za higijenu za 2016 godinu, za potrebe JPŽFBiH d.o.o.
Sarajevo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba- sredstva za higijenu za 2016 godinu, za potrebe JPŽFBiH d.o.o.
Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39830000-9 Proizvodi za čišćenje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

42 stavke sredstava za higijenu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavno stovarište materijala, na adresi Kolodvorska br.4 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do konačne realizacije, a najduže 12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Da.Uslovi za učešće iz člana 45 ZJNBiH, dokazi definisani u konkurentskom zahtjevu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da.Uslovi za učešće iz člana 46 ZJNBiH, dokazi definisani u konkurentskom zahtjevu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da.Uslovi za učešće iz člana 48 i 49 ZJNBiH, dokazi definisani u konkurentskom zahtjevu

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.6.2016. 11:50:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.6.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Musala br.2 -sala za otvaranje ponuda

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1050-7-1-165-3-25-16.pdf
PODIJELI: