Nabavka stambenih modularnih kontejnera spojenih od četri modula po sistemu ključ u ruke sa prostorijom za ured, kuhinju, blagaonicu, spavaonu i sanitarnu prostoriju

Datum objave: 21.09.2016. 10:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1265-7-1-35-3-67/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv CESTE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227038030000
Kontakt osoba MARIJAN GELO
Adresa Ante Starčevića bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 397-310
Faks (036) 397-315
Elektronička pošta marijan.ceste@tel.net.ba
Internet adresa www.ceste-dd.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava stambenih kontenera

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava stambenih modularnih kontenera spojenih od četri modula po sistemu ključ u ruke sa prostorijom za ured, kuhinju,
blagaonicu, spavaonu i sanitarnu prostoriju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44211100-3 Modularne i prijenosne zgrade


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Punkt zimske službe u Posušju i Čapljini

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana nakon potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

30 dana nakon ovjerene fakture od strane naručitelja

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne traži se

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

27.9.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 4.10.2016. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.10.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Ante Starčevića bb, Mostar

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1265-7-1-35-3-67/16
PODIJELI: