Nabavka stočne hrane - kukuruza

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 285-7-1-4-201/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići
Kontakt osoba: Halid Šibonjić
Adresa: Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj: 72220
Opština/Grad: Zavidovići
IDB/JIB: 4218431050005
Telefon: 032877834
Faks: 032879029
Elektronska po{ta: spdzdk@gmail.com
Internet adresa:www.spdzdk.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka stočne hrane - kukuruza
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Kaoutd
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 20.5.2014. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: Zavidovići
(D-7155-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: