Nabavka stomatološkog materijala: podloge, lajneri, kompoziti, preparatori, instrumenti...

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-48/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE
Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC
Adresa: ALIJE IZETBEGOVIĆA 17
Poštanski broj: 75270
Opština/Grad: Živinice
IDB/JIB: 4209496780001
Telefon: 035774285
Faks: 035772616
Elektronska po{ta: mirsad@dz-zivinice.ba
Internet adresa:dz-zivinice.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: ŽIVINICE
I.5.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka stomatološkog materijala
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 12.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10,00 K.M. po LOT-u
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 15.5.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 15.5.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Kao u koraku I
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu za otkup tenderske dokumentacije možete izvršiti na račun
broj: 1321100309111261 JZU DOM ZDRAVLJA Živinice sa
naznakom broja LOT-a
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Materijal za stomatologiju "1" (podloge, lajneri, kompoziti,
preparatori)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
13.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kaoukoraku1
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Materijal za stomatologiju "2" (potrošni materijal)
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
18.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kaoukoraku1
ANEKS B
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Materijal za stomatologiju " 3 " ( stomatološki instrumenti )
II. Ukupna količina ili obim ugovora
DatouTD
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
5.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kaoukoraku1
(A-5641-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: