Nabavka suhog mesa

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 298-7-1-4-1147/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Behija Smajlović 035/287-460
Adresa: Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta: poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa:www.kreka.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Suho meso 100 gr. slajsovano do 1.000 kg.
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Suho meso 100 gr. slajsovano do 1.000 kg.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 22.4.2014. Vrijeme: 15:00
Adresa i mjesto: Mije Keroševića Guje br. 1, 75000 Tuzla
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Konkurentski zahtjev će biti obajvljen na web stranici
www.kreka.ba.
(D-5874-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: