Nabavka tečnih goriva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 41, 26.05.2014

JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 196-7-1-4-290/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Međunarodni aerodromSarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Dejan Kadrić
Adresa: Kurta Schorka 36
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289159
Faks: 033289141
Elektronska po{ta: ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa:www.sarajevo-airport.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Djelatnosti zračne luke
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka tečnih goriva za vozni park aerodroma sa sukcesivnom
isporukom na pumpnim stanicama ponuđača
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka tečnih goriva za vozni park aerodroma sa sukcesivnom
isporukom na pumpnim stanicama ponuđača
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 2.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: J.P. MEĐUNARODNI AERODROM
"SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 36.
(D-7932-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: