Nabavka terenskih motornih vozila sa otvorenim tovarnim prostorom

Datum objave: 31.08.2016. 10:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

282-1-1-38-3-15/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200665390008
Kontakt osoba Eldina Banda
Adresa Hamida Dizdara 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 443-720
Faks (033) 560-453
Elektronska pošta kucz@kucz.ks.gov.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka dva terenska motorna vozila sa otvorenim tovarnim prostorom


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka dva teretna motorna vozila sa otvorenim tovarnim prostorom za potrebe Kantonalne uprave civilne
zaštite Kantona Saraejvo.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34113000-2 Vozila s pogonom na četiri točka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dva vozila

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Način i rok isporuke 10,00 %
2 Način i uslovi plaćanja 10,00 %
3 Garantni rok 10,00 %
4 Cijena 70,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.9.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.9.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto Reisa Džemaludina Čauševića br. 1., prostorije Operativnog centra CZ, 71000
Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD se može preuzeti na slijedeći način:
- na web stranici ugovornog organa (www.kucz.ks.gov.ba), uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da
je preuzeta TD. Ponuđači koji preuzmu TD, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu
preuzeli TD i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena; ili
- putem maila na zahtjev zainteresovanog ponuđača; ili

- u prostorijama ugovornog organa, na adresi datoj u tačci 1. TD; ili
- putem pošte sa plaćanjem pouzećem.
Za preuzimanje TD ne plaća se naknada.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Nijaz Vatrić
Adresa Hamida DIzdara br.1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 261-043
Faks (033) 261-043
Elektronska pošta nijaz.vatric@kucz.ks.gov.ba
Internet adresa

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
282-1-1-38-3-15/16
Tenderska_dokumentacija.pdf
PODIJELI: