Nabavka tonera za Ricoh kopir mašine

Datum objave: 12.10.2016. 11:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

912-7-1-38-3-6/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400929270005
Kontakt osoba GORANA GARAČA
Adresa Veljka Mlađenovića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 456-330
Faks (051) 456-330
Elektronska pošta sgrs.redakcija@slglasnik.org
Internet adresa slglasnik.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA TONERA ZA RICOH KOPIR MAŠINE


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA TONERA ZA RICOH KOPIR MAŠINE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125120-8 Toner za fotokopir aparate


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

220

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

VELJKA MLAĐENOVIĆA BB BANJA LUKA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

GODINU DANA

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

NAVEDENI U TD

III 4. Ograničenja za učešće

NAVEDENI U TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

NAVEDENI U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

NAVEDENI U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

NAVEDENI U TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.10.2016. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto VELJKA MLAĐENOVIĆA BB BANJA LUKA

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
912-7-1-38-3-6/16
PODIJELI: