Nabavka tonera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
REPUBLIKE SRPSKE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 240-7-1-4-274/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Kontakt osoba: Danijela Savić Balać
Adresa: Zdrave Korde 8
Poštanski broj: 78000
Opština /Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400965150008
Telefon: 051249100
Faks: 051216595
Elektronska po{ta: fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa:www.zdravstvo-srpske.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Ostalo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Toneri
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka tonera za potrebe Direkcije i Kancelarije Banja Luka
sa Poslovnicama
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 9.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Kao u koraku 1
(D-8346-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: