Nabavka udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje na području Tuzlasnkog kantona

Datum objave: 07.09.2016. 13:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

547-1-1-19-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO OBAZOVANJA, NAUKE, KULTURE U SPORTA TUZLANSKOG
KANTONA
IDB/JIB 4209419790002
Kontakt osoba Armela Topuzović
Adresa Slatina broj 2
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 281-296
Faks (035) 281-340
Elektronska pošta ministarstvo@monkstk.ba
Internet adresa www.monkstk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

12

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje na području
Tuzlasnkog kantona


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnje osnovno obrazovanje na području
Tuzlasnkog kantona. Nabavka po LOT-ovima po grupi autora.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22111000-1 Školske knjige


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.9.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona,
Muhameda Hevaija Uskufija broj 1, 75 000 Tuzla


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Armela Topuzović
Adresa Rudarska broj 57 (Centralna pisarnica TK)
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-337
Faks (035) 281-340
Elektronska pošta sarmela@tk.kim.ba
Internet adresa www.monkstk.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Armela Topuzović
Adresa Muhameda Hevaija Uskufija broj 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 369-337
Faks (035) 281-340
Elektronska pošta sarmela@tk.kim.ba
Internet adresa www.monkstk.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 54.200,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od I-IX razreda po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 10.550,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za VI razred po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10550,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 12.500,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od III do IX razreda po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentacijii

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 1.550,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika IV i V razreda po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1550,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 5.900,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od I do IX razreda po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 1.110,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka udžbenika za IX razred po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 1.300,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za IX razred po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 9.300,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od I do IX razreda po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 1.500,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za V i VI razred po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 3.800,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od I do VIII razreda po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 4.100,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od VI do IX razreda po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 TuzlaANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12 - Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 3.000,00 KM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika od IV do IX razreda po grupi autora.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Bosne srebrene 119, 75 000 Tuzla

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
547-1-1-19-3-3/16
PODIJELI: