Nabavka uglja i ogrevnog cijepanog drveta

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 30, 21.04.2014

DOM ZDRAVLJA BIJELJINA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 72-7-1-4-18/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Dom zdravlja Bijeljina
Kontakt osoba: Sonja Grgić
Adresa: Srpske vojske 53
Poštanski broj: 76300
Opština /Grad: Bijeljina
IDB/JIB: 4400379180003
Telefon: 055415111
Faks: 055415190
Elektronska po{ta: domzdravljabijeljina@gmail.com
Internet adresa:www.dzbijeljina.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: BIJELJINA
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka uglja i ogrevnog cijepanog drveta
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka uglja i ogrvnog cijepanog drveta
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 12.5.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Dom zdravlja Bijeljina, Srpske vojske 53 ,
73600 Bijeljina
OdjeljakIV: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani ponuđači mogu lično preuzeti tendersku
dokumentaciju svakim radnim danom od 8-14 ćasova ili se ista na
osnovu pismenog zahtjeva, dostavlja putem pošte, na adresu
ponuđača.
(D-6085-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: