Nabavka ulja i maziva

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 285-1-1-1-195/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP ŠPD-ZDK d.o.o. Zavidovići
Kontakt osoba: Halid Šibonjić
Adresa: Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj: 72220
Opština/Grad: Zavidovići
IDB/JIB: 4218431050005
Telefon: 032877834
Faks: 032879029
Elektronska po{ta: spdzdk@gmail.com
Internet adresa:www.spdzdk.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka ulja i maziva
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Kaoutd
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
40 dana
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kaoutd
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kaoutd
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kaoutd
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 29.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM Račun broj,
1610550016400016
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 6.5.2014. Vrijeme: 11:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 6.5.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Zavidovići
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ulja za motore i mjenjače
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kaoutd
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kaoutd
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
92.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do realizacije ugovora ili 12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
PJ Zavidovići, Kakanj, Olovo i Vareš
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Ulja i maziva za mašine,
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Kaoutd
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Kaoutd
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
70.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do realizacije ugovora ili 12 mjeseci
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
PJ Zavidovići, Kakanj, Olovo i Vareš
(A-5312-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: