Nabavka uniformi i dijelova uniformi

Datum objave: 14.09.2016. 16:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.09.2016.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

405-1-1-45-3-33/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
IDB/JIB 4200742210000
Kontakt osoba Jasminka Ademović i Mesuda Smailbegović
Adresa Mehmeda Spahe broj 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-218
Elektronska pošta info@fmup.gov.ba
Internet adresa www.fmup.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi i dijelova uniformi po LOT-ovima


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uniformi i dijelova uniformi po LOT-ovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se finansirati sredstvima iz tekuće rezerve Vlade Federacije BiH za 2016. godinu

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.10.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.10.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Dom policije, Tina Ujevića broj 1, Sarajevo, prvi sprat, press sala

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresi: Federalno ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova, ul. Mehmeda
Spahe br. 7, Sarajevo, soba broj 3 i ista se može uputiti ponuđaču putem pošte, u oba slučaju na osnovu potpisanog i
ovjerenog pismenog zahtjeva ponuđača


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Jasminka Ademović i Mesuda Smailbegović
Adresa Mehmeda Spahe broj 7, Protokol FMUP-a, soba broj 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-217
Elektronska pošta mat-fin@fmup.gov.ba
Internet adresa www.fmup.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Jasminka Ademović i Mesuda Smailbegović
Adresa Mehmeda Spahe broj 7, Protokol FMUP-a, soba broj 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-217
Elektronska pošta mat-fin@fmup.gov.ba
Internet adresa www.fmup.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Jasminka Ademović i Mesuda Smailbegović
Adresa Mehmeda Spahe broj 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 280-020
Faks (033) 590-217
Elektronska pošta mat-fin@fmup.gov.ba
Internet adresa www.fmup.gov.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ljetnih i zimskih jakni, ljetnih i zimskih pantalona, ljetnih i zimskih košulja, ljetnih majica, ljetnih i zimskih čarapa,
kravata, džempera, kišnih jakni, šapki, kačketa, zimskih kapa, transportnih torbi, oznaka za uniformu i znački za šapku

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme

III Ukupna količina ili obim ugovora

Količine date u obrascu za cijenu ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

392040,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjavanja ugovorenih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova, ul. Dobojska br. 32, SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dijelova uniformi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rukavica, zimskih čizama, plitkih cipela, remena za pantalone i opasača sa futrolom i gajkama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme

III Ukupna količina ili obim ugovora

Količine date u obrascu za cijenu ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

86592,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do ispunjavanja ugovorenih obaveza

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Policijska akademija Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih, ul. Dobojska br. 32, SarajevoINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Federation Ministry of Internal Affairs
UIN 4200742210000
Contact person Jasminka Ademović i Mesuda Smailbegović
Address Mehmeda Spahe broj 7
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 280-020
Fax number (033) 590-218
Email address info@fmup.gov.ba
Website address www.fmup.gov.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of uniforms and parts of uniforms (divided into lots)

II 1.b. Description of the object of the contract


Procurement of uniforms and parts of uniforms (divided into lots)

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 35000000-4 Security, fire-fighting, police and defence equipment

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Quantities are given in the Forms for Price of Tenders

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

31.10.2016.

III 2.c. The fee for the tender documents

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 31.10.2016. 12:00:00
Address and place Federation Ministry of Internal Affairs, Mehmeda Spahe 7, room 3

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender documents can be obtained at the address: Federation Ministry of Internal Affairs, Mehmeda Spahe 7, room 3 or
can be delivered to tenderer by mail, in both cases on the basis of signed written request (with stamp)


ANNEX A


I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Jasminka Ademović i Mesuda Smailbegović
Address Mehmeda Spahe broj 7, Protokol FMUP-a, soba broj 3
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 280-020
Fax (033) 590-217
Email address mat-fin@fmup.gov.ba
Website

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
405-1-1-45-3-33/16
PODIJELI: