Nabavka uniformi za čuvarsku službu

Datum objave: 07.09.2016. 12:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1422-7-1-2-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218335840020
Kontakt osoba Admir Hadžić
Adresa Kočevska čikma br. 1
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 401-080
Faks (032) 401-080
Elektronska pošta kuszdk@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uniformi za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavki uniformi za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18110000-3 Radna odjeća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

90

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedišta odjeljenja Ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana dostavljanja narudžbe

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Kočevska čikma br. 1, Zenica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1422-7-1-2-3-2/16
PODIJELI: