Nabavka UPS opreme-zamjena baterija, novi ups

Datum objave: 27.09.2016. 14:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

96-7-1-28-3-4/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBIH D.D. SARAJEVO
IDB/JIB 4200132810005
Kontakt osoba Ifeta Džambegović
Adresa Maršala Tita 62/II
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 279-150
Faks (033) 279-151
Elektronska pošta info@rvp.ba
Internet adresa www.rvp.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka UPS opreme-zamjena baterija, novi ups


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka UPS opreme-zamjena baterija, novi upis

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31154000-0 Neprekidno električno napajanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Registar vrijednosnih papira, ulica Maršala Tita broj 62/II

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.10.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.10.2016. 14:15:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.10.2016. 14:30:00
Adresa i mjesto Registar vrijednosnih papira, ulica Maršala Tita 62/II

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
96-7-1-28-3-4/16
PODIJELI: