Nabavka uređaja za besprekidno napajanje izmjeničnih potrošača -UPS 80kVA/72kW

Datum objave: 07.09.2016. 15:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

274-7-1-81-3-6/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO TUŽILAŠTVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200223290004
Kontakt osoba Sevdija Gibanica
Adresa Radićeva br. 6
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-826
Faks (033) 276-870
Elektronska pošta sevdija.gibanica@pravosudje.ba
Internet adresa http://kt-sarajevo.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uređaja za besprekidno napajanje izmjeničnih potrošača -UPS 80kVA/72kW


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uređaja za besprekidno napajanje izmjeničnih potrošača -UPS 80 kVA/72 kW , za potrebe Kantonalnog tužilaštva
Kantona Sarajevo, prema tehničkoj specifikaciji TD konkurentskog zahtjeva.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31710000-6 Elektronska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema TD Konkurentskog zahtjeva

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

prema TD Konkurentskog zahtjeva

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema TD Konkurentskog zahtjeva

III 4. Ograničenja za učešće

prema TD konkurentskog zahtjeva

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema TD konkurentskog zahtjeva

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema TD konkurentskog zahtjeva

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD konkurentskog zahtjeva

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.9.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.9.2016. 11:05:00
Adresa i mjesto Adresa ugovornog organa

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Obilzak lokacije - mjesta izvršenja Ugovora možete izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu: Kontak telefoni:
Ahmed Ušanović- 061/247-102 ili Almin Botulja -061/157-299.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
274-7-1-81-3-6/16
PODIJELI: