Nabavka uređaja za ultrazvučnu kontrolu zavara

Datum objave: 23.09.2016. 13:06 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

5451-7-1-16-3-8/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru
IDB/JIB 4227220690007
Kontakt osoba Nikola Knezović
Adresa Matice hrvatske bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 337-001
Faks (036) 337-012
Elektronička pošta office@fsr.ba
Internet adresa www.fsr.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava uređaja za ultrazvučnu kontrolu zavara

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Uređaj za ultrazvučnu kontrolu zavara

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38424000-3 Oprema za mjerenje i kontrolu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru
Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke robe

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

29.9.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 5.10.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima u Tajništvu Fakulteta u vremenu od 10.00-14.00 uz pismeni zahtjev ili na pismeni
zahtjev ponuditelja putem elektroničke pošte.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5451-7-1-16-3-8/16
PODIJELI: