Nabavka usluga analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži Kontinentalna Evropa

Datum objave: 16.08.2016. 16:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1253-1-2-8-3-9/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
IDB/JIB 4200777780003
Kontakt osoba Amar Redžep
Adresa Hamdije Čemerlića 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 720-461
Faks (033) 720-494
Elektronska pošta a.redzep@nosbih.ba
Internet adresa www.nosbih.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge analiza sisgurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prenosnog sistema BiH u
interkonektivnoj mreži ''Kontinentalna Evropa''

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga analiza sigurnosti procesa operativnog planiranja bezbjednog rada prenosnog sistema BiH u interkonektivnoj mreži
''Kontinentalna Evropa''

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71620000-0 Usluge analize
Dodatni predmet(i) 71621000-7 Usluge tehničke analize ili savjetovanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 godina od datuma stupanja na snagu Ugovora

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

352000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na adresi Dobavljača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina od datuma stupanja na snagu Ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.9.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.9.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Hamdije Čemerlića 2/V, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na pismeni zahtjev ponuđača na sljedeće načine:
- elektronskom poštom i to dostavljanjem zahtjeva na sljedeće e-mail adrese: a.redzep@nosbih.ba i
m.dizdarevic@nosbih.ba; ili
- u prostorijama ugovornog organa, na adresi Hamdije Čemerlića 2/V (Sarajevo), ili
- putem pošte,
a najkasnije do 02.09.2016. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1253-1-2-8-3-9/16
PODIJELI: