Nabavka usluga baždarenja vodomjera u 2014. godini

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 28, 14.04.2014

JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I
KANALIZACIJA "SREBRENIK" D.D.
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 588-7-2-4-28/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA
"SREBRENIK" d.d.
Kontakt osoba: Osman Bajrektarević
Adresa: ul. 211. oslobodilačke brigade bb
Poštanski broj: 75350
Opština/Grad: Srebrenik
IDB/JIB: 4209127580007
Telefon: 035644214
Faks: 035645759
Elektronska pošta: jvp.srebrenik@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: SREBRENIK
I.3.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Bazdarenje vodomjera - ponovljeni postupak
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Pruzanje usluge bazdarenja vodomjera u 2014. godini - ponovljeni
postupak
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 28.4.2014. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: ul. 211 Oslobodilacke brigade bb 75350 Srebrenik
(D-5542-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: