Nabavka usluga čišćenja za potrebe Općinskog suda u Sarajevu

Datum objave: 29.09.2016. 15:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.09.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1299-1-2-94-3-22/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
IDB/JIB 4200878030005
Kontakt osoba Kristina Milošević
Adresa Šenoina br 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 567-680
Faks (033) 567-730
Elektronička pošta info@oss.ba
Internet adresa www.oss.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava usluga čišćenja za potrebe Općinskog suda u Sarajevu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava usluga čišćenja za potrebe Općinskog suda u Sarajevu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90910000-9 Usluge čišćenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

10.392 m2

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općinski sud u Sarajevu, Šenoina 1 i dislociranja Odjeljenja suda na adresama: Grbavička br.:42, Ustanička br.:19.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Čl. 46 ZJN, ponuđač mora biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Čl. 47 ZJN, točke a i c, Transakcijski računi aktivni u posljednja tri mjeseca i pozitivno poslovanje.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Čl. 48 i 50 ZJN: Najmanje dva realizirana ugovora o čišćenju u poslednje tri godine čija vrijednost zbrojno dostiže 70%
procijenjene vrijednosti nabave. Tehnička opremljenost i osposobljenost za izvršenje usluga čišćenja (mogućnost angažiranja
20 osoba).

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

9.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 20.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.10.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Općinski sud u Sarajevu, Šenoina 1, sudnica VI/I.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je dostupna na portalu javnih nabava, www.ejn.ba. Ponuđači koji žele sudjelovati u postupku
moraju preuzeti TD s portala javnih nabava.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1299-1-2-94-3-22/16
PODIJELI: