Nabavka usluga dovođenja saobraćajnica u prvobitno stanje ( Općina N. Sarajevo)

Datum objave: 17.08.2016. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

247-1-2-143-3-147/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
IDB/JIB 4200151950004
Kontakt osoba Sabina Šemić, dipl.ecc.
Adresa Jaroslava Černija br. 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 237-655
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta sabinas@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

72/16- Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje ( Općina N. Sarajevo)


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje ( Općina N. Sarajevo)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50230000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge vezane za ceste i druge pogone


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluge će se obavljati na području Općine N.Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.9.2016.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

5,00

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.9.2016. 12:15:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.9.2016. 13:15:00
Adresa i mjesto Terezija 38, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači imaju mogućnost uvida u tendersku dokumentaciju. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u
postupku izrade ponude. Uplatu za tendersku dokumentaciju izvršiti u korist "UniCredit banka" d.d. Sarajevo, broj računa
338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o.
Sarajevo,ul.Jaroslava Černija broj 8. Za dodatne informacije za tehnički dio tenderskedokumentacije kontakt osoba: Ćamil
Salihagić,tel: 033/649-932 i Enver Aljukić, tel: 033/203-059


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Sanja Čejvan
Adresa Terezije 38
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 200-313
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta sanjac@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sanja Čejvan
Adresa Terezije 38, soba 20
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 200-313
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta sanjac@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Salihagić Ćamil
Adresa Paromlinska 60
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 649-932
Faks (033) 200-313
Elektronska pošta camils@viksa.ba
Internet adresa www.viksa.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
247-1-2-143-3-147/16
PODIJELI: