Nabavka usluga električnih mjerenja i ispitivanja električne i gromobranske instalacije i termovizijskog snimanja razvodnih ormara

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

AVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
"ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO"
BRČKO DISTRIKT BIH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1358-7-2-4-76/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javna zdravstvena ustanova "Zdravstveni centar Brčko"
Brčko distrikt BIH
Kontakt osoba: Adnan Merić
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj: 76101
Opština/Grad: Brčko distrikt
IDB/JIB: 4600324320000
Telefon: 049236061
Faks: 049236061
Elektronska pošta: dragan.jokanovic80@gmail.com
Internet adresa:www.bolnica-brcko.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: Brčko distrikt
I.3.c. Djelatnost: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Električna mjerenja i ispitivanje električne i gromobranske
instalacije
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Električna mjerenja i ispitivanje električne i gromobranske
instalacije i termovizijsko snimanje razvodnih ormara u svim
objektima JZU" Zdravstveni centar Brčko"
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 23.5.2014. Vrijeme: 14:00
Adresa i mjesto: JZU" Zdravstveni centar Brčko"
Banjalučka 3 - Bolnica
76100 Brčko distrikt BiH
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Adnan Merić
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj: 76101
Opština/Grad: Brčko distrikt
Telefon: 049236061
Faks: 049236061
Elektronska po{ta: adnan.meric.jzu@gmail.com
Internet adresa:www.bolnica-brcko.com
(D-7170-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: