Nabavka usluga geotehničkog monitoringa postojećih inklinometarskih instalacija na lokalitetima: ulazni portal tunela 1. mart na dionici Drivuša-Lašva; izlazni portal tunela Grab na dionici Lepenica-Tarčin; lokalitet Topla voda na dionici Lašva-Kakanj

Datum objave: 03.10.2016. 13:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

266-7-2-281-3-86/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba Sanela Kosovac
Adresa Braće Fejića bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Geotehnički monitoring postojećih inklinometarskih instalacija na lokalitetima: - Ulazni portal tunela 1. mart na dionici
Drivuša-Lašva; - Izlazni portal tunela Grab na dionici Lepenica-Tarčin; - Lokalitet Topla voda na dionici Lašva-Kakanj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Geotehnički monitoring postojećih inklinometarskih instalacija na lokalitetima: - Ulazni portal tunela 1. mart na dionici
Drivuša-Lašva; - Izlazni portal tunela Grab na dionici Lepenica-Tarčin; - Lokalitet Topla voda na dionici Lašva-Kakanj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71351910-5 Geološke usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

jedan ugovor

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulazni portal tunela 1. mart na dionici Drivuša-Lašva, izlazni portal tunela Grab na dionici Lepenica-Tarčin, Lokalitet Topla
voda na dionici Lašva-Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

365 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.10.2016. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.10.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto Operativni ured Sarajevo, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju samo i jedino sa Portala javnih nabavki, kroz sistem "E-nabavke". U
slučaju, da ponuđači dostave ponudu, a TD nisu preuzeli putem sistema "E-nabavke" njihova ponuda će biti odbačena kao
nedopuštena.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sanela Kosovac
Adresa Dubrovačka 6
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 277-921
Faks (033) 277-942
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
266-7-2-281-3-86/16
PODIJELI: