Nabavka usluga internet konekcije

Datum objave: 14.09.2016. 07:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

195-7-2-60-3-21/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
IDB/JIB 4200226120002
Kontakt osoba Lana Cokoja
Adresa Džemala Bijedića 39
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 722-043
Faks (033) 722-075
Elektronska pošta lana.dzino@sllist.ba
Internet adresa www.sluzbenilist.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge internet konekcije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge internet konekcije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.9.2016. 11:45:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.9.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Džemala Bijedića 39 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1- usluga internet konekcije u prostorijama JP NIO Službeni list BiH u ulici Džemala Bijedića 39 Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1- usluga internet konekcije u prostorijama JP NIO Službeni list BiH u ulici Džemala Bijedića 39 Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj
programske podrške, internet i podrška

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godina dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Džemala Bijedića 39 SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- usluga internet konekcije u prostorijama JP NIO Službeni list BiH u ulici Magribija 3 Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2- usluga internet konekcije u prostorijama JP NIO Službeni list BiH u ulici Magribija 3 Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj
programske podrške, internet i podrška

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godina dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magribija 3ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- usluga internet konekcije u prostorijama JP NIO Službeni list BiH u ulici Valtera Perića 11 Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3- usluga internet konekcije u prostorijama JP NIO Službeni list BiH u ulici Valtera Perića 11 Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj
programske podrške, internet i podrška

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godina dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Valtera Perića 11

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
195-7-2-60-3-21/16
PODIJELI: