Nabavka usluga izbora konsultanta za poslove pružanja usluga revizije projektne dokumentacije

Datum objave: 18.11.2016. 15:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1086-1-2-128-3-88/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB 4403534960001
Kontakt osoba Ozren Đurić
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvor konsultanta za poslove pružanja usluga revizije projektne dokumentacije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izbor Konsultanta za poslove pružanja usluga revizije projektne dokumentacije:1. Novelacija glavnog
projekta regulacije rijeke Miloševice u Prijedoru;
2. Novelacija glavnog projekta regulacije rijeke Željeznice na području Vojkovića - opština Ilidža;
3. Novelacija glavnog projekta rasteretnog kanala u Prijedoru;
4. Glavni projekat regulacije rijeke Vrelo u Čajniču;
5. Glavni projekat navodnjavanja poljoprivrednih površina u Trebinjskom polju sa pumpne stanice Geljev
most;


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71248000-8 Nadzor projekta i dokumentacija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga za predmetnu nabavku je kod izabranog privrednog subjekta sa kojim se zaključi predmetni
ugovor

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za pružanje usluga je 30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.12.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.12.2016. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.12.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Prostorije Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo elektronskim putem na Portalu "E-nabavke" www.ejn.gov.ba


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Ozren Đurić
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.org

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Ozren Đurić
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.org

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1086-1-2-128-3-88/16
PODIJELI: