Nabavka usluga izgradnje biciklističke staze

Datum objave: 19.08.2016. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1177-7-2-91-3-66/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP"SARAJEVO-ŠUME"D.O.O.
IDB/JIB 4200630090001
Kontakt osoba Maslan Ismet, dipl.ing.šum.
Adresa Maršala Tita 7/2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 219-173
Faks (033) 219-172
Elektronska pošta info@sarajevo-sume.ba
Internet adresa www.sarajevo-sume.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge izgradnje biciklističke staze


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge izgradnje biciklističke staze

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233162-2 Građevinski radovi na biciklističkim stazama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18820,90

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostor kojim gospodari Ugovorni organ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana zaključenja do 31.12.2016. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetanciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je navedeno u tenderskoj dokumetanciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.8.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.8.2016. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.8.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Maršala Tita 7/II, 71000 Sarajevo, Direkcija Preduzeća

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na slijedeći način:
- Na web stranici ugovornog organa (www.sarajevo-sume.ba) uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu
da je preuzeta TD, kao datum i vrijeme preuzimanja TD. Ponuđači koji preuzmu TD a ne obavijeste pismeno ugovorni organ
da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli TD i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena, ili
- U prostorijama Ugovornog organa, uz predhodno dostavljeni pismeni zahtjev za preuzimanje TD, ili
- Putem pošte, preporučeno.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1177-7-2-91-3-66/16
PODIJELI: