Nabavka usluga iznajmljivanja mobilnih sanitarnih toaleta na području grada

Datum objave: 31.08.2016. 14:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

594-7-2-115-3-50/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA GRADIŠKA
IDB/JIB 4401068470004
Kontakt osoba Slavko Kalinić
Adresa Vidovdanska 1A
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 810-353
Faks (051) 814-689
Elektronska pošta nacelnik@gradiska.com
Internet adresa www.opstina-gradiska.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Gradiška

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Iznajmljivanje mobilnih sanitarnih toaleta na području grada


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Iznajmljivanje mobilnih sanitarnih toaleta na području grada. Ukupno se iznajmljuje 6 sanitarnih kabina na
period do 31.12.2016.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50760000-0 Usluge popravaka i održavanja javnih toaleta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Gradiška

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2016.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Data u tenderskoj

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.9.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Vidovdanska 1A, 78400 Gradiška, zgrada Opštinske uprave

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
594-7-2-115-3-50/16
PODIJELI: