Nabavka usluga izrada tehničke dokumentacije za sanaciju, restauraciju i konzervaciju graditeljske cjeline Konak

Datum objave: 11.10.2016. 15:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

618-1-2-120-3-134/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200703820003
Kontakt osoba Jasmina Kulenović
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga izrada tehničke dokumentacije za sanaciju,restauraciju i konzervaciju graditeljske cjeline "Konak"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za sanaciju,restauraciju i konzervaciju graditeljske cjeline "Konak"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

145000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Graditeljska cjelina "Konak", Sarajevo Bistrik 7 i lokacija Pružaoca usluga

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izrade projekta -160 kalendarskih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.11.2016. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.11.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači su dužni izvršiti uvid u predmetnu nabavku na licu mjesta, kako bi se mogli upoznati sa uslovima i predmetom
nabavke, dana 04.11.2016. godine u 10,00 sati, na adresi graditeljska cjelina „Konak“, Bistrik 7 Sarajevo, (kontakt osoba g-
din Bernhard Wiener i Armin Šepić, tel: 033/284-523 ili 033/209-722).
Ponuđač je dužan pismeno potvrditi planirani obilazak najkasnije do 02.11.2016. godine do 09,00 sati, na fax br. 033/217-
966. Na zahtjevu je obavezno navesti ime i prezime osobe sa brojem lične karte.
Obilazak lokacija je obavezan za učešće Ponuđača u predmetnom postupku nabavke. Ukoliko ponuđač pismeno ne potvrdi
dolazak i ukoliko ne pristupi obilasku – uvidu u predmetnu nabavku, istom se neće dozvoliti učešće u predmetnom postupku
i njegova ponuda će biti odbijena kao nekvalifikovana.
Sve troškove obilaska lokacija snose Ponuđači. Ugovorni organ neće snositi nikakve troškove obilaska lokacija.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Jasmina Kulenović
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-562
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Jasmina Kulenović
Adresa Trg BiH 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-562
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
618-1-2-120-3-134/16
PODIJELI: