Nabavka usluga izrade elaborata o mogućnosti priključenja budućih / novih kotlova na postojeće dimnjake, na rekonstruisane postojeće dimnjake ili na dimnjake koji se trebaju izgraditi u kotlovnici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u ulici Bolnička 25 u Sarajevu

Datum objave: 30.12.2020. 13:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-7-2-917-3-597/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Lejla Dumanjić
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada elaborata o mogućnosti priključenja budućih / novih kotlova na postojeće dimnjake, na rekonstruisane postojeće
dimnjake ili na dimnjake koji se trebaju izgraditi u kotlovnici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u ulici Bolnička 25 u
Sarajevu“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada elaborata o mogućnosti priključenja budućih / novih kotlova na postojeće dimnjake, na rekonstruisane postojeće
dimnjake ili na dimnjake koji se trebaju izgraditi u kotlovnici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u ulici Bolnička 25 u
Sarajevu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.01.2021. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bolnička 25. Tehnički sektor -sala za sastanke
Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Lejla Dumanjić
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-590
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta lejla.dumanjic@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Toplotni proračun i proračun dinamike fluida dimnjaka - poglavlje A Projektnog zadatka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Toplotni proračun i proračun dinamike fluida dimnjaka - poglavlje A Projektnog zadatka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.01.2021. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Inženjersko-geološka i geotehnička istraživanja i ispitivanja dimnjaka - poglavlje B Projektnog zadatka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Inženjersko-geološka i geotehnička istraživanja i ispitivanja dimnjaka - poglavlje B Projektnog zadatka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98390000-3 Ostale usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.01.2021. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.01.2021. 10:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-7-2-917-3-597/20
PODIJELI: