Nabavka usluga izrade elaborata Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II. kategorije - grad Mostar, vodotoci Bune i Bunice

Datum objave: 30.08.2016. 10:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.08.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

1243-7-2-8-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE HNŽ
IDB/JIB 4227552000004
Kontakt osoba Marinko Pranjić
Adresa Hrvatske mladeži bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 445-900
Faks (036) 445-901
Elektronička pošta ministarstvopoljhn@gmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina


Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada elaborata "Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II. kategorije - grad Mostar, vodotoci Bune i Bunice"


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada elaborata "Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II. kategorije - grad Mostar, vodotoci Bune i Bunice"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

46102,52

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

-

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Članak 45., stavak 1. točke a.,b-,c. i d.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Članak 46. ZJN i dokaz o posjedovanju Certifikata za software za izradu baze podataka katastra nekretnina izdatog od strane
Federalne geodetske uprave za imovinsko-pravne poslove u skladu sa članom 14. Pravilnika o bazi podataka katastra
nekretnina (Sl. novine F BiH broj:21/08, 14/09, 54/09 i 85/10)

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

-

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Članak 50. stavak 1. točka a.,b. i c.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

2.9.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 14.9.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.9.2016. 10:20:00
Adresa i mjesto Hrvatske mladeži bb, Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1243-7-2-8-3-3/16
PODIJELI: