Nabavka usluga izrade Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije: Babina rijeka na području Grada Zenica i rijeka Tešanjka na području općine Tešanj

Datum objave: 22.11.2016. 12:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

455-7-2-2-3-3/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO
I VODOPRIVREDU
IDB/JIB 4218335840003
Kontakt osoba Samra Članjak
Adresa Kučukovići 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-750
Faks (032) 460-752
Elektronska pošta munir.kaknjo@zdk.ba
Internet adresa www.zdk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije: Babina rijeka na području Grada Zenica i
rijeka Tešanjka na području općine Tešanj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije Babina rijeka na području Grada Zenice
(LOT 1) i rijeka Tešanjka na području općine Tešanj (LOT 2)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71250000-5 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.12.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.12.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog
kantona, Kučukovići broj 2 Zenica, sala 301

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije isključivo sa Portala javnih nabavki.
S obzirom da je ugovorni organ objavio tendersku dokumentaciju u sistemu "E-nabavke", postavljanje zahtjeva za
pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora sa pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano
u sistemu "E-nabavke".


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije: Babina rijeka na području Grada Zenica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije: Babina rijeka na području Grada Zenica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71250000-5 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa zahtjevima iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Zenica

VI Dodatne informacije

Preuzimanje TD isključivo sa Portala javnih nabavkiANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije rijeka Tešanjka na području općine Tešanj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije rijeka Tešanjka na području općine Tešanj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71250000-5 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu sa zahtjevima iz TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

općina Tešanj

VI Dodatne informacije

Preuzimanje TD isključivo sa Portala javnih nabavki

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
455-7-2-2-3-3/16
PODIJELI: