Nabavka usluga izrade izvedbenog projekta za rekonstrukciju lifta, sanaciju stepenica na ulazima, sanaciju kipova, instalaciju rezervoara tečnog goriva za potrebe alternativne kotlovnice, sanaciju vlage u podrumskim prostorijama

Datum objave: 29.03.2018. 15:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.03.2018.

OBAVIJEST O NABAVI

1370-1-2-189-3-74/18ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba DALIBOR MATIĆ
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks (033) 278-366
Elektronička pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada izvedbenog projekta


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada izvedbenog projekta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

16.4.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 16.4.2018. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.4.2018. 11:00:00
Adresa i mjesto Kao u TD

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kao u TD


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba SANELA MAHMUTOVIĆ
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks (033) 278-366
Elektronička pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba DALIBOR MATIĆ
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-194
Faks (033) 278-366
Elektronička pošta dalibor.matic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT1 - izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju lifta u Centralnom uredu Centralne banke Bosne i Hercegovine u ul.
Mehmeda Spahe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT1 - izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju lifta u

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VI Dodatne informacije

LOT1 - izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju lifta uANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT2 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju stepenica na ulazima u objekat CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT2 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju stepenica na ulazima u objekat CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71210000-3 Savjetodavne arhitektonske usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VI Dodatne informacije

LOT2 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju stepenica na ulazima u objekat CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju kipova na ulazu objekta CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju kipova na ulazu objekta CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71210000-3 Savjetodavne arhitektonske usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VI Dodatne informacije

LOT 3 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju kipova na ulazu objekta CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - izrada izvedbenog projekta za nabavku i instalaciju rezervoara tečnog goriva za potrebe alternativne kotlovnice u
objektu CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4 - izrada izvedbenog projekta za nabavku i instalaciju rezervoara tečnog goriva za potrebe alternativne kotlovnice u
objektu CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VI Dodatne informacije

LOT 4 - izrada izvedbenog projekta za nabavku i instalaciju rezervoara tečnog goriva za potrebe alternativne kotlovnice u
objektu CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju vlage u podrumskim prostorijama objekta u CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25
(prostor razvodnog ormara sa predprostorima, arhivski prostor i trezorski prostor)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju vlage u podrumskim prostorijama objekta u CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25
(prostor razvodnog ormara sa predprostorima, arhivski prostor i trezorski prostor)

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71210000-3 Savjetodavne arhitektonske usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD

VI Dodatne informacije

LOT 5 - izrada izvedbenog projekta za sanaciju vlage u podrumskim prostorijama objekta u CUCBBiH u ul. Maršala Tita 25
(prostor razvodnog ormara sa predprostorima, arhivski prostor i trezorski prostor)

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1370-1-2-189-3-74/18
PODIJELI: