Nabavka usluga izrade Projekata zgrade uprave, kuće Bakovići, kuće Gojevići, prilagodba standardima i zamjena stolarije, kapije tehničkog bloka...

Datum objave: 24.10.2016. 09:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.10.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

835-1-2-228-3-42/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI
IDB/JIB 4236135900000
Kontakt osoba Jedinko Katava
Adresa Bakovići bb
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 803-198
Faks (030) 803-093
Elektronička pošta info@zavod-bakovici.ba
Internet adresa www.zavod-bakovici.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

14

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada projekata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projekata i elaborata prema projektnim zadacima za potrebe Zavoda Bakovići. Radi se o 14 projektnih zadataka,
prema lotovima. Potrebno je uraditi i reviziju projekata.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

7.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 17.11.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Zavod Bakovići, zgrada centra "Budućnost" u krugu Zavoda, sala za sastanke

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Izravni kontakt telefon 030 803 093 - Jedinko Katava


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1: Projekat zgrade uprave

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Otkloniti nedostatke na postojećem projektu, te uraditi izvedbeni projekat prema prijektnom zadatku.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

7020,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravni telefon 030 803 093 Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2: Projekat kuće Bakovići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izraditi idejni i glavni projekat rekonstrukcije kuće u Bakovićima (sa troškovnikom) , katnosti p+1+M, gabarita 11x10 m na tri
etaže, za smještaj 8 korisnika na 2 kata, na svakom po 4 korisnika u 2 dvokrevetne sobe. Detaljni opis u obrascu za cijenu
ponude.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

5850,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravan telefon 030 803 093 Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3: Projekat kuće Gojevići, prilagodba standardima i zamjena stolarije

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izraditi idejni i glavni projekat rekonstrukcije kuće u selu Gojevići (sa troškovnikom). U objektu su smješteni korisnici.
Objekat prilagoditi standardima. Katnost p+1+M. Smještaj 8 osoba na 2 kata, na svakom po 4 korisnika u dvije dvokrevetne
sobe.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

5850,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravni telefon 030 803 093- Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4: Projekat kapije tehničkog bloka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izraditi idejni i glavni projekat (sa troškovnikom) ulazne strehe, industrijske kapije na električni pogon sa svim signalnim i
sigurnosnim elementima i ostalim pratećim sadržajem. Detaljan opis u Obrascu za cijenu.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

5000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravni kontakt telefon 030 803 093; Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5: Projekat kapije, portirnice i ulaza u Zavod

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Uraditi idejni i izvedbeni projekat rekonstrukcije kapije i ulaza u Zavod Bakovići (sa troškovnikom). Detaljni zadatak u
Obrascu za cijenu.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

5000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravni kontakt telefon 030 803 093- Jedinko Katava.ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 6: Projekat rekonstrukcije bazena i vodozahvata za bazen

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija vanjskog bazena sa okolinom, dimenzije postojeće školjke bazena 8,6x15,00 m. Detaljan projektni zadatak u
obrascu za cijenu.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

10000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravni kontakt telefon 030 803 093 - Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 7: Projekat prostora za pojačanu njegu, izolaciju i video-nadzor - vešeraj i kupatilo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Projekat prilagodbe i opremanja jednog dijela postoječeg odjela u posebne prostorije u režimu pojačane njege sa video-
nadzorom sa posebnim osvrtom na sanitarne prostore - kupaonicu i servisne prostore - centralni vešeraj. Projektni zadatak
u Obrascu za cijenu.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

5850,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravni kontakt tel. 030 803 093; Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 8: Projekat utopljavanja "Nove zgrade"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Projekat rekonstrukcije fasade i utopljavanja objekta "Nova zgrada" u krugu Zavoda. Uraditi i troškovnik. Detalji u obrascu
za cijenu.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

5850,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravni kontakt tel. 030 803 093: Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 9: Projekat utopljavanja, zamjena stolarije i prilagodba standardima zgrade "Bobovac"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Projekat rekonstrukcije vanjske i unutarnje stolarije zgrade "Bobovac" i izrade kontaktne termičke fasade. Detaljan zadatak
u obrascu za cijenu.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

5850,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravni kontakt telefon: 030 803 093 Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 10: Projekat komunalne i prometne infrastrukture

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Projekat rekonstrukcije pristupnih prometnica, parkinga, vanjske fekalne kanalizacije i oborinskih voda u dvorištu Zavoda.
Detaljan zadatak u obrascu za cijenu.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

19945,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17047,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravni kontakt tel. 030 803 093: Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 11: Elaborat kuhinje, objekata uz kuhinju i tehnološke opreme kuhinje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvršiti snimku stanja i izradu elaborata kuhinje, instalacija kuhinje i kuhinjske opreme, pratećih prostorija uz kuhinju i
restoran i restorana. Detaljan zadatak u obrascu za cijenu.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

10000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravan kontakt tel. 030 803 093: Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 12: Projekat hortikulturnog uređenja dvorišta i potoka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Isprojektirati vanjsko hortikulturno rješenje, sa urbanim mobilijarom koji je prilagođen korisnicima Zavoda. Detaljan zadatak
u obrascu za cijenu.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

2340,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići.

VI Dodatne informacije

Izravni kontakt tel. 030 803 093: Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 13: Elaborat za objekat "Vila"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Geološko-inženjerski elaborat stanja objekta "Vila". P+1 sa terasom, klasoični objekat sa viševodnim krovom.Potrebno je
napraviti geološko-inženjerski nalaz/elaborat stanja nosivih struktura objekta, stanja temelja objekta, kao i stanja procjene
ugroženosti od pucanja, slijeganja i oštećenja nastalih utjecajem atmosfere, a posebno nastanak kolizije okolnog tla i
temelja usljed isticanja vode iz oluka.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

5850,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravni kontakt tel. 030 803 093: Jedinko KatavaANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 14: Projekat prostorije agregata

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Isprojektirati na mjestu postojećeg zamjenski agregat i agregatsku podstanicu

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

III Ukupna količina ili obim ugovora

10000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 6 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok izvršenja usluge 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod Bakovići

VI Dodatne informacije

Izravni kontakt tel. 030 803 093: Jedinko Katava

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
835-1-2-228-3-42/16
PODIJELI: