Nabavka usluga izrade projekta poboljšanja vododrživosti akumulacije Buško jezero, Podgradina - Livno

Izvor: Dnevni list, 16.05.2014.

JAVNO NADMETANJE

 

1. (a) Naziv: CRPNA STANICA „BUŠKO BLATO" d.o.o. Podgradina b.b, Livno 

(b) Sjedište: Podgradina b.b, Livno

(c) Tel: 034/ 245-666,245-148,245-168 (kontakt osoba Ivica Jelovina, dipl.inž. geol. mob. 00385 91732 5256)

(d) Identifikacijski broj: 4281117970004

 

2. Pozivaju se ponuditelji da dostave ponudu za: Izrada projekta poboljšanja vododrživosti akumulacije Buško jezero. Mjesto izvođenja usluga je Podgradina - Livno, Republika Bosna i Hercegovina.

 

3. Ponuda mora biti u potpunosti u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje. Alternativna ponuda neće biti prihvaćena. Varijantna rješenja unutar ponude neće se razmatrati.

 

4. Konačan rok za završetak svih radova je prema dokumentaciji za nadmetanje.

 

5. Podloga za izradu ponude je dokumentacija za nadmetanje sa specifikacijom koju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u prostorijama CS „Buško blato" u Livnu-Podgradina hiL Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o uplati troikova za dokumentaciju na žiro-račun Naručitelja broj 3381502200474970 kod UniCredit Bank-Poslovnica Livno, u iznosu od trideset konvertibilnih maraka (30,00 KM) uz obvezno navođenje svrhe doznake.

 

6. (a) Ponudu treba dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom ne otvaraj-ponuda za „Izrada projekta poboljšanja vododrživosti akumulacije Buško jezero" do 05.06.2014. do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Sve naknadno prispjele ponude neće se razmatrati.

 

(b) Ponuda se dostavlja na adresu: Crpna stanica „Buško blato", Podgradina b.b, 80101 Livno, BiH.

 

7. (a) Otvaranju ponuda mogu biti nazočne samo ovlaštene ili opunomoćene osobe ponuditelja.

(b) Ponude će se otvoriti u prostorijama CS „Buško blato", Podgradina bb, 05.06.2014. u 12:00 sati.

 

8. Ponuda mora sadržavati jamstvo za ozbiljnost ponude prema uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

 

9. Uvjeti i način plaćanja odredeni su dokumentacijom za nadmetanje.

 

10. Mjerila i postupci koji će se primijeniti pri procjeni sposobnosti ponuditelja definirani su dokumentacijom za nadmetanje.

 

11. Ponuda mora biti valjana i ostati otvorena za prihvaćanje minimalno 90 dana od dana otvaranja.

 

12. Datum objave natječaja 16.05.2014.

 

Direktor:

Pero Kasalo, ing. str.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: