Nabavka usluga izrade studije Analiza efekata primjene Zakona o porezu na imovinu i Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava u Kantonu Sarajevo sa aspekta njihovog utjecaja na javne finansije, poslovno okruženje i životni standard

Datum objave: 31.10.2016. 15:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

640-7-2-3-3-6/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200666010004
Kontakt osoba Tahir Džogović
Adresa Maršala Tita
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-032
Faks (033) 565-048
Elektronska pošta mf@mf.ks.gov.ba
Internet adresa www.mf.ks.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o pružanj usluga izrade studije "Analiza efekata primjene Zakona o porezu na imovinu i Zakona o porezu na promet
nepokretnosti i prava u Kantonu Sarajevo sa aspekta njihovog utjecaja na javne finansije, poslovno okruženje i životni
standard"


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

usluge izrade studije "Analiza efekata primjene Zakona o porezu na imovinu i Zakona o porezu na promet nepokretnosti i
prava u Kantonu Sarajevo sa aspekta njihovog utjecaja na javne finansije, poslovno okruženje i životni standard"

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79311400-1 Usluge ekonomskog istraživanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

50.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

dva mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se izvršiti na slijedeći način: Prva faza u iznosu od 40% od cijene ugovora po potpisivanju ugovora
Druga faza u iznosu od 60 % od cijene ugovora po dostavljanju studije i prihvatanju studije od strane Ministarstva finansija
Kantona Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a traženi dokazi detaljno su definisani u TD
Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u članu 46. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u TD Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Da

III 9.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.11.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.11.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.11.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo ul. Maršala Tita 62 kancelarija 28


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Tahir Džogović
Adresa Maršala Tita
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-032
Faks (033) 565-048
Elektronska pošta mf@mf.ks.gov.ba
Internet adresa www.mf.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Tahir Džogović
Adresa Maršala Tita
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 565-032
Faks (033) 565-048
Elektronska pošta mf@mf.ks.gov.ba
Internet adresa www.mf.ks.gov.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
640-7-2-3-3-6/16
PODIJELI: