Nabavka usluga kalibracije analizatora za mjerenja imisije u kalibracionoj laboratoriji akreditiranoj u skladu sa EN ISO 17025

Datum objave: 23.09.2016. 13:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1075-7-2-242-3-20/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200329950003
Kontakt osoba MERSIHA DURAKOVIĆ
Adresa Dr. Mustafe Pintola 1
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 627-889
Faks (033) 624-470
Elektronska pošta gzavod@bih.net.ba
Internet adresa www.zzjzks.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kalibracija analizatora za mjerenja imisije u kalibracionoj laboratoriji akreditiranoj u skladu sa EN ISO 17025

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kalibracija analizatora za mjerenja imisije u kalibracionoj laboratoriji akreditiranoj u skladu sa En Iso 17025

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50411000-9 Usluge popravaka i održavanja mjernih aparata


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

14.400,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Automatske stanice koje se nalaze na lokaciji Vijećnica, Otoka, Ilidža

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana preuzimanja Analizator<

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.10.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto ul.Dr.Mustafe Pintola 1/III, Ilidža


ANEKS A


I 7. Adresa ugovornog organa u čije ime se provodi nabavka

Naziv ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200329950003
Adresa Dr. Mustafe Pintola 1
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 627-889
Faks (033) 624-470
Elektronska pošta gzavod@bih.net.ba
Internet adresa www.zzjzks.ba

Naziv Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo
IDB/JIB 4202170060004
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-029
Faks (033) 562-031
Elektronska pošta mpz@mpz.ks.gov.ba
Internet adresa http://mpz.ks.gov.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1075-7-2-242-3-20/16
PODIJELI: