Nabavka usluga kolektivnog osiguranja lica i imovine za 2016/2017

Datum objave: 05.09.2016. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2771-7-2-2-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
IDB/JIB 4401766320006
Kontakt osoba Božana Šmanja
Adresa Stojana Jankovića 1
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Općina/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 211-316
Faks (050) 212-097
Elektronska pošta bozana.smanja@pravosudje.ba
Internet adresa ossud-mrkonjicgrad.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kolektivno osiguranje lica i imovine za 2016/2017


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kolektivno osiguranje 26 zaposlenih i osiguranje imovine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66510000-8 Usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.9.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Osnovni sud u Mrkonjić Gradu


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje zaposlenih

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Osiguranje 26 zaposlenih pri obavljanju redovnog posla i izvan njega (pokrivenost 24 sata).

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66510000-8 Usluge osiguranja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Godina

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godina dana od potpisivanje polise.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa ugovornog organaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje imovine suda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Osiguranje od požara, poplave i provalne krađe (zgrada i oprema).

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66510000-8 Usluge osiguranja

III Ukupna količina ili obim ugovora

Godina

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa ugovornog organa

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2771-7-2-2-3-2/16
PODIJELI: