Nabavka usluga monitoringa vozila izvođača radova na redovnom održavanju i zimskoj službi i vozila JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo GPS/GPRS uređajima

Datum objave: 31.08.2016. 11:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.08.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

260-1-2-180-3-161/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Senad Smajlović, dipl.ing.građ., tel. 033 563 516, fax 033 250 400, e mail:
ssenad@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka usluga: LOT 1 - Usluge monitoringa vozila izvođača radova na redovnom održavanju i zimskoj službi GPS/GPRS
uređajima; LOT 2 - Usluge monitoringa vozila JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo GPS/GPRS uređajima


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga: LOT 1 - Usluge monitoringa vozila izvođača radova na redovnom održavanju i zimskoj službi GPS/GPRS uređajima;
LOT 2 - Usluge monitoringa vozila JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo GPS/GPRS uređajima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71700000-5 Usluge praćenja i nadzora


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.9.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.9.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.9.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto JP Ceste FBiH. Terezije 54 , Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD se preuzima isključivo putem portala e nabavke


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

usluga: LOT 1 - Usluge monitoringa vozila izvođača radova na redovnom održavanju i zimskoj službi GPS/GPRS uređajima

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge monitoringa vozila izvođača radova na redovnom održavanju i zimskoj službi GPS/GPRS uređajima; L

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71700000-5 Usluge praćenja i nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29914,53

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.08.2017.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Srarajevo
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Usluge monitoringa vozila JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo GPS/GPRS uređajima

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge monitoringa vozila JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo GPS/GPRS uređajima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71700000-5 Usluge praćenja i nadzora

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prema obimu usluga datom u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12820,51

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2017.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-1-2-180-3-161/16
PODIJELI: