Nabavka usluga održavanja računarske opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

OPĆINA TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 153-7-2-4-183/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: OPĆINA TUZLA
Kontakt osoba: Amir Rahmanović
Adresa: ulica ZAVNOBIH-a 11
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209382690002
Telefon: 035307377
Faks: 035307361
Elektronska pošta: javnenabavke@tuzla.ba
Internet adresa:www.tuzla.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: TUZLA
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Usluge održavanja računarske opreme
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Usluge održavanja računarske opreme
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 22.5.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Općina Tuzla-Služba za opću upravu i zajedničke
poslove, ulica ZAVNOBiH-a broj 11, 75000 Tuzla
(D-7292-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: