Nabavka usluga održavanja sigurnosnih modula za poštonoše

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 224-7-2-4-339/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Pošte Srpske A.D. Banja Luka
Kontakt osoba: Sanela Jungić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400959000002
Telefon: 051246080
Faks: 051215570
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Održavanje sigurnosnih modula za poštonoše
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1 - Redovan godišnji pregled i zamjena potrošnih dijelova za
uređaj "SBO-104"
Lot 2 - Pregled uređaja i zamjena potrošnih dijelova za sigurnosni
uređaj
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 16.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Kralja Petra I Karađorđevića br.93, Banja Luka,
Sala za otvaranje tendera
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Sanela Jungić
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića br. 93
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051246080
Faks: 051215570
Elektronska po{ta: sanela.jungic@postesrpske.com
(D-9070-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: