Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama čiji izdavač ima sjedište u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I
TRANSPORTA/PROMETA BiH
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 103-7-2-4-86/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH
Kontakt osoba: Aida Alibegovic, Lidija Knezevic
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200862970008
Telefon: 033284750
Faks: 033284751
Internet adresa:www.mkt.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama na teritoriji
Bosne i Hercegovine
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama i to kako slijedi:
- Oglašavanje u dnevnim novinama čiji izdavač ima sjedište u
Sarajevu,
- Oglašavanje u dnevnim novinama čiji izdavač ima sjedište u
Mostaru, i
- Oglašavanje u dnevnim novinama čiji izdavač ima sjedište u
Banja Luci,
odnosno istovremeno oglašavanje u troje dnevne novine.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 26.6.2014. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, Trg
BiH 1, 71000 Sarajevo, Protokol (401/IV)
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za dostavljanje ponuda se može preuzeti:
- lično u sjedištu Ugovornog organa (kao u Aneksu A, kanc.
318/III, u radnom vremenu od 10 do 12 sati),
- putem faxa ili e-maila,
- poštom.
Za svaki oblik preuzimanja dokumentacije potrebno je prethodno
dostaviti pismeni zahtjev za izuzimanje dokumentacije.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Aida Alibegovic, Lidija Knezevic
Adresa: Trg BiH 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
Telefon: 033707624
Faks: 033707697
Elektronska po{ta: aida.alibegovic@mkt.gov.ba
Internet adresa:www.mkt.gov.ba
(D-8910-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: