Nabavka usluga opravke i servisa transportnih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 33, 28.04.2014

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"KAKANJ" KAKANJ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 289-7-2-4-1617/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Senada Silajdžija
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Opravka i servis transportnih vozila u TE Kakanj (godišnji ugovor)
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Opravka i servis transportnih vozila u TE Kakanj (godišnji ugovor)
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 26.5.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kakanj bb
72240 Kakanj
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba za tehnička pitanja: Ilham Kadić tel. 032-77-12-94
Rok za prijem zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije
16..05.2014.godine do 15:00 sati
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Senada Silajdžija
Adresa: Kakanj
Poštanski broj: 72240
Opština/Grad: Kakanj
Telefon: 032771151
Faks: 032771310
Elektronska po{ta: s.silajdzija@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(D-6600-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: