Nabavka usluga osiguranja imovine i motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

J.P. "VODOVOD" A.D. TREBINJE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 333-7-2-4-32/14
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: J.P. "VODOVOD" A.D. TREBINJE
Kontakt osoba: Igor Srba
Adresa: Luke Ćelovića Trebinjca br.2
Poštanski broj: 89101
Opština /Grad: Trebinje
IDB/JIB: 4401347270007
Telefon: 059220711
Faks: 059260542
Elektronska po{ta: vodoherc@teol.net
Internet adresa:www.vodovod-trebinje.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: TREBINJE
I.3.c. Djelatnost: Vodosnabdjevanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Pružanje usluga osiguranja za 2014.godinu
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Navedena nabavka je podjeljenau2lota:
LOT 1: Osiguranje imovine;
LOT 2: Osiguranje motornih vozila
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 12.6.2014. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Luke Ćelovića Trebinjca br.2
89 101 Trebinje
Kancelarija br.4
(D-8606-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: