Nabavka usluga poštanskog saobraćaja u unutrašnjem i vanjskom prometu za potrebe Institucija Brčko distrikta BiH

Datum objave: 30.09.2016. 14:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.09.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-2-597-3-325/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Zoran Šibalija
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

852153,80

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge poštanskog saobraćaja u unutrašnjem i vanjskom prometu za potrebe Institucija Brčko distrikta BiH


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge poštanskog saobraćaja u unutrašnjem i vanjskom prometu za potrebe Institucija Brčko distrikta BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64000000-6 Poštanske i telekomunikacione usluge
Dodatni predmet(i) 64110000-0 Poštanske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.11.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.11.2016. 12:15:00
Adresa i mjesto Zgrada Vlade Brčko distrikta, sala 59, 2. sprat.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Zoran Šibalija
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.netANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge poštanskog saobraćaja za potrebe Pravosudne komisije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64000000-6 Poštanske i telekomunikacione usluge
Dodatni predmet(i) 64110000-0 Poštanske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

411000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BrčkoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge poštanskog saobraćaja za potrebe Direkcije za finansije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge poštanskog saobraćaja u unutrašnjem i vanjskom prometu za potrebe Institucija Brčko distrikta BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64000000-6 Poštanske i telekomunikacione usluge
Dodatni predmet(i) 64110000-0 Poštanske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

345000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BrčkoANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge poštanskog saobraćaja za potrebe Policije Brčko distrikta BiH

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge poštanskog saobraćaja u unutrašnjem i vanjskom prometu za potrebe Institucija Brčko distrikta BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64000000-6 Poštanske i telekomunikacione usluge
Dodatni predmet(i) 64110000-0 Poštanske usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

96153,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

BrčkoINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government of Brcko district BiH
UIN 4600082130006
Contact person Zoran Šibalija
Address Bulevar mira 1
Postal code 76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City Brčko Distrikt
Telephone (049) 212-708
Fax number (049) 212-708
Email address alma.kaloper@bdcentral.net
Website address www.bdcentral.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Brčko District

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Providing mail traffic services for the Brčko District of B&Hinstitutions

II 1.b. Description of the object of the contract

Provided in the tender documantation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 64000000-6 Postal and telecommunications services
Additional object(s) 64110000-0 Postal services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

852.153,80

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

9.11.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 10.11.2016. 12:00:00
Address and place Gaverment of Brčko distrikt, Bulevar mira No. 1

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-2-597-3-325/16
PODIJELI: